Dräger Aerotest® Alpha

Dräger Aerotest® Alpha, düşük basınç aralığında solunum havası saflığının monitörizasyonunda doğru cihazdır. Dräger Yağ Ayrıştırıcı ile birlikte sistem, eşi görülmemiş kalitede solunum havası monitörizasyonunu sağlar.

Test edilmiş solunabilir hava

Dräger Aerotest Alpha kullanılarak, bir kompresör veya sıkıştırılmış gaz tüpü ile sağlanan solunabilir havanın kalitesini belirlemek mümkündür. Test sistemi vasıtasıyla, solunabilir havanın, yürürlükteki EN 12021 standardına uygun olarak güvenilir bir şekilde test edilmesi sağlanır.

Kirletici tespit ve ölçümü

Dräger Aerotest Alpha kullanılarak, sıkıştırılmış hava akışındaki karbonmonoksit, karbondioksit, su buharı veya yağ gibi farklı potansiyel kirleticilerin güvenilir bir şekilde belirlenmesi mümkündür. Değerler, isteğe bağlı olarak aynı zamanda ya da ayrı ayrı belirlenebilir.

Hızlı ve kolay kullanım

Güç kaynaklarından bağımsız olarak kullanılabilen ölçüm cihazı, kolay ve sorunsuz bir şekilde izleme amacıyla fiş bağlantısı kullanılarak düşük basınçlı sıkıştırılmış hava besleme sistemine bağlanabilir. Hızlı kontrol özelliği, sadece beş dakika içinde hassas bir ölçüm sonucu ve kontaminasyon derecesi hakkında bilgi verir.

Dräger Yağ Ayrıştırıcı

Yeni Dräger Yağ Ayrıştırıcı, özellikle sıkıştırılmış havanın yağlı aerosoller açısından test ve kontrol edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan ve klasik yağlara ek olarak, artık ilk kez tiplerinden ve viskozitelerinden bağımsız olarak sentetik yağlarda bile sorunsuz olarak ölçüm yapılabilmektedir. Dräger Aerotest Alpha’nın tüm bileşenleri, pratik kutuda kullanıma hazırdır.